Brooze

Brooze.jpeg

Bazooka Brooze ass Nr.1 zu Letz. 
Ech hoffen den, den daat heiten liest, huet lescht Nuet gudd geschloof.


Instagram: @bazookabrooze